Úvodem


Věnuji se konstrukci a výrobě strojních součástí, jednoúčelových strojů a dalších komponent již od roku 2010.

Náplň mojí činnosti je především konstrukce Vámi požadovaných dílů, strojů, technická řešení na míru a zajištění výroby.

Mezi nejvýznamnější výrobky patří bezpochyby konstrukce podkritického jaderného reaktoru VR-2 pro katedru jaderných reaktorů na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze. Dále pak bezpočet menších konstrukcí nádob, experimentálních zařízení a podobně.

V současné době nedisponuji rozsáhlou dílnou, proto většina výrobků je zhotovena v kooperaci a já zodpovídám za sestavení a oživení. Nicméně výhledově budu své technické zázemí rozšiřovat.